شماره ثبت شرکت ۵۳۳۰۰۲
شرکت الماس زعفران جهان تحت لیسانس شرکت Saffron King Business  کشور هلند می‌باشد.
ما عمده فروش زعفران هستیم و در دو حوزه فعالیت داریم.

۱-  فروش زعفران در داخل ایران
۲-  صادرات زعفران 


بیش از 12 سال است که در زمینه فروش و صادرات زعفران فعال می‌کنیم. همچنین در ایران و افغانستان زعفران کشاورزی داریم و زعفران می کاریم. (تولیدکننده زعفران هستیم)
ما زعفران ایرانی ، زعفران افغانستان و زعفران اسپانیایی را به سراسر دنیا صادر می کنیم
شرکت اصلی ما در اروپا ثبت شده است. ما در کشورهای مختلف جهان شرکت ثبت کرده ایم. شعب فروش زعفران و نمایندگان فروش زعفران ما در کشورهای مختلف جهان حضور دارند

شرکت الماس زعفران جهان

هدف مجموعه ما از کشت و ارایه زعفران ، افزایش سطح تولید زعفران و گسترش صادرات زعفران می باشد.
“مشتری پادشاه است”
حوزه فعالیت مجموعه شرکت های ما:
* تولید زعفران
* فروش زعفران 
* صادرات زعفران 
* اعطاء نمایندگی فروش

Saffron King Business Company
Reg No: 75680505
It has been 12 years that we are active on the field of saffron sale & exports 
We have agricultural saffron fields in Iran and Afghanistan and we cultivate and manufacture the saffron

We export Iranian saffron, Afghan saffron and Spanish saffron all over the world
Our Head company situated and registered in Europe. We have registered our company in different countries
Our company’s branches and sale representatives are active and available in different countries

error: Content is protected !!